Industrivinduet

Industrivinduet er A/F Smørekoppens bedriftskontakt og jobber for å fremme kontakt mellom industrien og studentene ved Maskin- og Energiteknologi. Dette gjøres ved arrangementer som bedriftspresentasjoner, Maskin- og Energidagen og samarbeid med Teknodagene.

Comiteen blir ofte bare omtalt med forkortelsen IV innad i A/F Smørekoppen. IV arrangerer også andre faglige arrangementer som de finner passende, dette kan inkludere cv-kurs, aksjekurs og annet. Industrivinduets formål er i første rekke å hjelpe studentene ved Maskin- og Energiteknologi å komme i kontakt med næringslivet, og i andre rekke å skape en inntekt for A/F Smørekoppen. For å komme nærmere disse målene samarbeider vi også med liknende organisasjoner på NTNU, slik som Teknologiporten og bedriftskontaktene til andre linjer på universitetet.